Væres Venner

Bioveier i byen liker å være med i spennende prosjekt som bidrar til biologisk mangfold, sosiale møtesplasser og kunnskap og som vi synes har stor potensiale. Derfor skal vi nå fortelle litt om det et nåværende prosjektet vi er involvert i.

Det her prosjektet startet sommaren 2017 og er et initiativ av daværende daglig leder på Ranheim frivilligsentral. Nå er vi en liten gruppe som jobber for å etablere en felleshage på Væreholmenog prosjektet har fått navnet Være Venner. Vi har fått leie en del av et jordbruksland som skal bli en sosial møtesplass for beboere i og runt om Ranheim. Vi planlegger bland annet en verdenskart med planter fra forskjellige deler av verden (ikke invasive selvfølgelig), en damm, en scene for underholdning, dyrkingskasser som kan leies, paviljong for matlaging og tilverkning av egne produkter, oldemorshage og en masse annet.

Bioveier i byen hjelper til med å tilrettelegge for biologisk mangfold i felleshagen og skape en arena for naturlæring for skoler og barnehage. Her vil vi i framtiden også holde kurs og workshops.

Vi skal under våren og sommaren legge ut bilder her på bloggen og på instagram og vise hvordan prosjektet utvikler seg.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *